Werkwijze

  • Vaktechniek in combinatie met betrokkenheid cliënt
  • Zelfstandig, onafhankelijk, maar met netwerkrelaties die 100% breed support kunnen geven
  • Combinatie hoogwaardige specifieke deskundigheid met capaciteit tot samenwerking

Gielink Pensioenrecht is gespecialiseerd in de inrichting en uitvoering van pensioenregelingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om juridische vragen met betrekking tot de wijziging van bestaande pensioenregelingen, de invoering van nieuwe pensioenregelingen of de vraag of een regeling wel voldoet aan de vele fiscale voorwaarden, alsmede de eisen die door de Pensioenwet en overige pensioengerelateerde wetgeving worden gesteld.

Overleg met de toezichthouders (DNB en AFM), de Belastingdienst en de bij de regeling betrokken partijen is dagelijkse kost. Dit geldt tevens voor de afstemming van adviezen met deskundigen op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, belastingrecht, actuariaat, accountancy en riskmanagement, communicatie en beleggingen. Dit is van groot belang omdat pensioenvraagstukken bijna altijd in samenhang met een breed scala van vakgebieden dienen te worden bezien. Klanten vragen tenslotte om praktische oplossingen die in alle opzichten werkbaar zijn.

Gielink richt zich op werkgevers, pensioenfondsen en andere pensioenuitvoerders, maar ook op professionals. Ook ondernemingsraden, deelnemersraden en verantwoordingsorganen kunnen terecht voor juridische en fiscale vragen.

Werkwijze

  • Vaktechniek in combinatie met betrokkenheid cliënt
  • Zelfstandig, onafhankelijk, maar met netwerkrelaties die 100% breed support kunnen geven
  • Combinatie hoogwaardige specifieke deskundigheid met capaciteit tot samenwerking

(tekst loopt door onder de afbeelding)

Gielink Pensioenrecht is gespecialiseerd in de inrichting en uitvoering van pensioenregelingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om juridische vragen met betrekking tot de wijziging van bestaande pensioenregelingen, de invoering van nieuwe pensioenregelingen of de vraag of een regeling wel voldoet aan de vele fiscale voorwaarden, alsmede de eisen die door de Pensioenwet en overige pensioengerelateerde wetgeving worden gesteld.

Overleg met de toezichthouders (DNB en AFM), de Belastingdienst en de bij de regeling betrokken partijen is dagelijkse kost. Dit geldt tevens voor de afstemming van adviezen met deskundigen op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, belastingrecht, actuariaat, accountancy en riskmanagement, communicatie en beleggingen. Dit is van groot belang omdat pensioenvraagstukken bijna altijd in samenhang met een breed scala van vakgebieden dienen te worden bezien. Klanten vragen tenslotte om praktische oplossingen die in alle opzichten werkbaar zijn.

Gielink richt zich op werkgevers, pensioenfondsen en andere pensioenuitvoerders, maar ook op professionals. Ook ondernemingsraden, deelnemersraden en verantwoordingsorganen kunnen terecht voor juridische en fiscale vragen.

 

Gielink Pensioenrecht Gielink Pensioenrecht