Publicaties

De Vereniging van Pensioenjuristen (VvPj) heeft in augustus 2021 de nieuwe Kroniek pensioenrechtspraak 2020 gepubliceerd. Deze 9e editie bevat een selectie van belangwekkende rechterlijke uitspraken gedaan in 2020, geanalyseerd en becommentarieerd door 8 gerenommeerde pensioenrechtadvocaten en adviseurs. Onder redactie van de wetenschappelijke raad o.l.v. prof. dr. Erik Lutjens e.a.
Lees meer

PBM Pensioen Bestuur & Management, juni 2020: Welke uitvoeringsvorm is passend?
Lees meer

Pensioen Magazine, januari 2020: Tegemoetkomingen vanwege temporisering AOW-leeftijd
Lees meer


Publicaties Archief 2014 – 2019
Lees meer

Publicaties Archief 2012 – 2013
Lees meer

Publicaties Archief 2008 – 2011
Lees meer

Publicaties

De Vereniging van Pensioenjuristen (VvPj) heeft in augustus 2021 de nieuwe Kroniek pensioenrechtspraak 2020 gepubliceerd. Deze 9e editie bevat een selectie van belangwekkende rechterlijke uitspraken gedaan in 2020, geanalyseerd en becommentarieerd door 8 gerenommeerde pensioenrechtadvocaten en adviseurs. Onder redactie van de wetenschappelijke raad o.l.v. prof. dr. Erik Lutjens e.a.
Lees meer

PBM Pensioen Bestuur & Management, juni 2020: Welke uitvoeringsvorm is passend?
Lees meer

Pensioen Magazine, januari 2020: Tegemoetkomingen vanwege temporisering AOW-leeftijd
Lees meer


 

Publicaties Archief 2014 – 2019
Lees meer

Publicaties Archief 2012 – 2013
Lees meer

Publicaties Archief 2008 – 2011
Lees meer

Gielink Pensioenrecht Gielink Pensioenrecht