Advisering

Gielink is bij uitstek de man om de vermogende particulier of bestuurders van ondernemingen te adviseren over bijzondere pensioenregelingen of loondervingsregelingen. Gielink is tevens gericht op nieuwe ontwikkelingen in het Nederlandse pensioensysteem, zoals de introductie van de Premiepensioeninstelling (“PPI”) en het Algemeen pensioenfonds (“APF”).

Verder worden cliënten geadviseerd over de gevolgen van de frequente wijzigingen van de Nederlandse pensioenwetgeving, zoals bijvoorbeeld de fiscale pensioenherzieningen in 2014, 2015 en in 2018, alsmede de aanpassing en flexibilisering van het regime voor beschikbare premieregelingen.

De advisering van Gielink is ook gericht op grensoverschrijdende pensioenkwesties. Zo heeft Gielink specifieke deskundigheid op het gebied van uitvoering door een Belgische OFP en pensioenoplossingen voor werknemers die in het buitenland werken. Daar waar nodig geschiedt dit in overleg met pensioenspecialisten in het buitenland.

Hoewel de nadruk ligt op advisering en het zoeken naar oplossingen buiten de rechtszaal, kan Gielink tevens de juridische en fiscale procedures bij de civiele rechter of andere vormen van geschillenbeslechting begeleiden.

Advisering

Gielink is bij uitstek de man om de vermogende particulier of bestuurders van ondernemingen te adviseren over bijzondere pensioenregelingen of loondervingsregelingen. Gielink is tevens gericht op nieuwe ontwikkelingen in het Nederlandse pensioensysteem, zoals de introductie van de Premiepensioeninstelling (“PPI”) en het Algemeen pensioenfonds (“APF”).

Verder worden cliënten geadviseerd over de gevolgen van de frequente wijzigingen van de Nederlandse pensioenwetgeving, zoals bijvoorbeeld de fiscale pensioenherzieningen in 2014, 2015 en in 2018, alsmede de aanpassing en flexibilisering van het regime voor beschikbare premieregelingen.

De advisering van Gielink is ook gericht op grensoverschrijdende pensioenkwesties. Zo heeft Gielink specifieke deskundigheid op het gebied van uitvoering door een Belgische OFP en pensioenoplossingen voor werknemers die in het buitenland werken. Daar waar nodig geschiedt dit in overleg met pensioenspecialisten in het buitenland.

Hoewel de nadruk ligt op advisering en het zoeken naar oplossingen buiten de rechtszaal, kan Gielink tevens de juridische en fiscale procedures bij de civiele rechter of andere vormen van geschillenbeslechting begeleiden.

Gielink Pensioenrecht Gielink Pensioenrecht