Advisering

Gielink adviseert cliënten over de juridische en fiscale aspecten bij voorgenomen wijzigingen van collectieve pensioenregelingen en over de oplossingen voor vraagstukken met betrekking tot bestaande regelingen.

Ook worden cliënten geadviseerd over de gevolgen van de frequente wijzigingen van de Nederlandse pensioenwetgeving, zoals bijvoorbeeld de fiscale pensioenherzieningen in 2014, 2015 en in 2018, alsmede de aanpassing en flexibilisering van het regime voor beschikbare premieregelingen en de vele aanpassingen die de afgelopen jaren in de Pensioenwet zijn doorgevoerd. Gielink is tevens gericht op nieuwe ontwikkelingen in het Nederlandse pensioensysteem, zoals de stelselherziening zoals die inmiddels is ingevoerd naar aanleiding van het Pensioenakkoord dat op 5 juni 2019 is gesloten.

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is per 1 juli 2023 in werking getreden. Sociale partners, pensioenfondsen, en andere pensioenuitvoerders moeten in de komende jaren fasegewijs de wijzigingen afspreken, vastleggen en communiceren. Gielink adviseert uitvoerders, werkgevers en ondernemingsraden over de ingrijpende juridische en fiscale wijzigingen. Op 31 maart 2022 was Gielink een van de sprekers op een webinar over de pensioenherziening (zie tabblad Bijeenkomsten).

De advisering van Gielink is ook gericht op grensoverschrijdende pensioenkwesties. Zo heeft Gielink specifieke deskundigheid op het gebied van uitvoering door een Belgische OFP en pensioenoplossingen voor werknemers die in het buitenland werken. Daar waar nodig geschiedt dit in overleg met pensioenspecialisten in het buitenland.

Hoewel de nadruk ligt op advisering en het zoeken naar oplossingen buiten de rechtszaal, kan Gielink tevens de juridische en fiscale procedures bij de civiele rechter of andere vormen van geschillenbeslechting begeleiden.

Advisering

Gielink adviseert cliënten over de juridische en fiscale aspecten bij voorgenomen wijzigingen van collectieve pensioenregelingen en over de oplossingen voor vraagstukken met betrekking tot bestaande regelingen.

Ook worden cliënten geadviseerd over de gevolgen van de frequente wijzigingen van de Nederlandse pensioenwetgeving, zoals bijvoorbeeld de fiscale pensioenherzieningen in 2014, 2015 en in 2018, alsmede de aanpassing en flexibilisering van het regime voor beschikbare premieregelingen en de vele aanpassingen die de afgelopen jaren in de Pensioenwet zijn doorgevoerd. Gielink is tevens gericht op nieuwe ontwikkelingen in het Nederlandse pensioensysteem, zoals de stelselherziening zoals die inmiddels is ingevoerd naar aanleiding van het Pensioenakkoord dat op 5 juni 2019 is gesloten.

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is per 1 juli 2023 in werking getreden. Sociale partners, pensioenfondsen, en andere pensioenuitvoerders moeten in de komende jaren fasegewijs de wijzigingen afspreken, vastleggen en communiceren. Gielink adviseert uitvoerders, werkgevers en ondernemingsraden over de ingrijpende juridische en fiscale wijzigingen. Op 31 maart 2022 was Gielink een van de sprekers op een webinar over de pensioenherziening (zie tabblad Bijeenkomsten).

De advisering van Gielink is ook gericht op grensoverschrijdende pensioenkwesties. Zo heeft Gielink specifieke deskundigheid op het gebied van uitvoering door een Belgische OFP en pensioenoplossingen voor werknemers die in het buitenland werken. Daar waar nodig geschiedt dit in overleg met pensioenspecialisten in het buitenland.

Hoewel de nadruk ligt op advisering en het zoeken naar oplossingen buiten de rechtszaal, kan Gielink tevens de juridische en fiscale procedures bij de civiele rechter of andere vormen van geschillenbeslechting begeleiden.

Gielink Pensioenrecht Gielink Pensioenrecht