Pensioen in Beweging

Er gaat in 2014 veel veranderen op pensioenterrein
Deelnemers van het congres ‘Pensioen in Beweging’ op 3 april 2014 werden door Jos Gielink en Frank Doornik – in een interactieve opzet – bijgepraat over de actuele ontwikkelingen. Zo werden deelnemers op de hoogte gesteld over het feit dat bijna alle pensioenregelingen vóór 1 januari 2015 gewijzigd zullen moeten worden, omdat de fiscale kaders naar verwachting weer worden versoberd. Tevens werden de nieuwe regels voor de governance van pensioenfondsen behandeld, die vanaf 1 juli 2014 gelden. Ook andere op stapel staande veranderingen werden besproken, zoals onder andere de aangekondigde nieuwe regels voor het financieel toetsingskader, waaronder een Nieuw Pensioencontract.

Tijdens de afsluitende borrel kon worden nagekaart. We mogen spreken van een succesvolle bijeenkomst!

Pensioen in Beweging

Er gaat in 2014 veel veranderen op pensioenterrein
Deelnemers van het congres ‘Pensioen in Beweging’ op 3 april 2014 werden door Jos Gielink en Frank Doornik – in een interactieve opzet – bijgepraat over de actuele ontwikkelingen. Zo werden deelnemers op de hoogte gesteld over het feit dat bijna alle pensioenregelingen vóór 1 januari 2015 gewijzigd zullen moeten worden, omdat de fiscale kaders naar verwachting weer worden versoberd. Tevens werden de nieuwe regels voor de governance van pensioenfondsen behandeld, die vanaf 1 juli 2014 gelden. Ook andere op stapel staande veranderingen werden besproken, zoals onder andere de aangekondigde nieuwe regels voor het financieel toetsingskader, waaronder een Nieuw Pensioencontract.

Tijdens de afsluitende borrel kon worden nagekaart. We mogen spreken van een succesvolle bijeenkomst!

<table style="border:0;width:50%;padding:0"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td><a href="https://www.gielinkpensioenrecht.nl/"><img src="https://www.gielinkpensioenrecht.nl/content/wp-content/uploads/nld2.png" alt="Gielink Pensioenrecht"></a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td><a href="https://www.gielinkpensioenrecht.nl/why-gielink-pensioenrecht/"><img src="https://www.gielinkpensioenrecht.nl/content/wp-content/uploads/eng2.png" alt="Gielink Pensioenrecht"></a></td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table>