In het kort

 • Collectief pensioen, juridisch en fiscaal
 • Internationaal pensioen
 • Wijzigingstrajecten in verband met nieuwe regeling c.q. nieuwe wetgeving
 • Actueel: advisering van uitvoerders, werkgevers en ondernemingsraden over de ingrijpende juridische en fiscale wijzigingen naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet Toekomst Pensioenen (‘WTP’) op 1 juli 2023
 • Adviseur van werkgever, pensioenfonds of pensioenuitvoerder
 • Adviseur van Ondernemingsraad
 • Vastlegging en naleving pensioenafspraken in cao’s
 • Productontwikkeling naar aanleiding van nieuwe wetgeving en nieuwe ontwikkelingen
 • Overleg en aanvraag beschikkingen Belastingdienst, DNB en AFM
 • Due diligence bij fusie en overname
 • Adviseur van de adviseur
 • Werkingssfeer bedrijfstakpensioenfondsen
 • Pensioengerelateerde aspecten ontslagregelingen (RVU)
 • Pension Fund Governance
 • Deskundige bij rechtszaken
 • Liquidatie pensioenfondsen
 • Pensioen topmanagement
 • (Gast)spreker op seminars
 • Docent en cursusleider (internationaal pensioen, pensioenactualiteiten)
 • Jarenlang advisering op topniveau
 • Langdurige ervaring in grote en middelgrote juridische organisatie, zowel full service als (pensioen) niche

In het kort

 • Collectief pensioen, juridisch en fiscaal
 • Internationaal pensioen
 • Wijzigingstrajecten in verband met nieuwe regeling c.q. nieuwe wetgeving
 • Actueel: advisering van uitvoerders, werkgevers en ondernemingsraden over de ingrijpende juridische en fiscale wijzigingen naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet Toekomst Pensioenen (‘WTP’) op 1 juli 2023
 • Adviseur van werkgever, pensioenfonds of pensioenuitvoerder
 • Adviseur van Ondernemingsraad
 • Vastlegging en naleving pensioenafspraken in cao’s
 • Productontwikkeling naar aanleiding van nieuwe wetgeving en nieuwe ontwikkelingen
 • Overleg en aanvraag beschikkingen Belastingdienst, DNB en AFM
 • Due diligence bij fusie en overname
 • Adviseur van de adviseur
 • Werkingssfeer bedrijfstakpensioenfondsen
 • Pensioengerelateerde aspecten ontslagregelingen (RVU)
 • Pension Fund Governance
 • Deskundige bij rechtszaken
 • Liquidatie pensioenfondsen
 • Pensioen topmanagement
 • (Gast)spreker op seminars
 • Docent en cursusleider (internationaal pensioen, pensioenactualiteiten)
 • Jarenlang advisering op topniveau
 • Langdurige ervaring in grote en middelgrote juridische organisatie, zowel full service als (pensioen) niche
Gielink Pensioenrecht Gielink Pensioenrecht