Expertise

Na de ingrijpende wijzigingen als gevolg van de invoering van de Wet fiscale behandeling voor pensioenen en van de Pensioenwet, is Gielink de laatste jaren druk bezig geweest met wijzigingen van pensioenregelingen en de gevolgen voor pensioenregelingen van de financiële crisis. De forse verlaging van de fiscale maxima voor de pensioenopbouw en de continue wijzigingen van het pensioenstelsel roepen bij ondernemingen, pensioenuitvoerders en andere professionals opnieuw veel vragen op.

Inmiddels is op 1 juli 2023 de Wet Toekomst Pensioenen in werking getreden. Dit zal in de komende tijd tot veel juridische en fiscale vraagstukken leiden, waarbij Gielink met veel inzet de cliënten zal begeleiden. De advisering van Gielink is ook gericht op grensoverschrijdende pensioenkwesties. Daar waar nodig geschiedt dit in overleg met pensioenspecialisten in het buitenland.

Gielink is lid van de Nederlandse Vereniging van Pensioenrecht, de Vereniging van Pensioenjuristen en van de Kring van Pensioenspecialisten. Hij is medeauteur en redacteur van “Wet Fiscale Behandeling van pensioenen” (Kluwer) en “De Pensioenwet” (SDU) en publiceert regelmatig over diverse pensioenonderwerpen, waaronder vakartikelen. Daarnaast verzorgt hij regelmatig lezingen over actuele pensioenonderwerpen.

Expertise

Na de ingrijpende wijzigingen als gevolg van de invoering van de Wet fiscale behandeling voor pensioenen en van de Pensioenwet, is Gielink de laatste jaren druk bezig geweest met wijzigingen van pensioenregelingen en de gevolgen voor pensioenregelingen van de financiële crisis. De forse verlaging van de fiscale maxima voor de pensioenopbouw en de continue wijzigingen van het pensioenstelsel roepen bij ondernemingen, pensioenuitvoerders en andere professionals opnieuw veel vragen op.
Inmiddels is op 1 juli 2023 de Wet Toekomst Pensioenen in werking getreden. Dit zal in de komende tijd tot veel juridische en fiscale vraagstukken leiden, waarbij Gielink met veel inzet de cliënten zal begeleiden. De advisering van Gielink is ook gericht op grensoverschrijdende pensioenkwesties. Daar waar nodig geschiedt dit in overleg met pensioenspecialisten in het buitenland.

(tekst loopt door onder afbeelding)

Gielink is lid van de Nederlandse Vereniging van Pensioenrecht, de Vereniging van Pensioenjuristen en van de Kring van Pensioenspecialisten. Hij is medeauteur en redacteur van “Wet Fiscale Behandeling van pensioenen” (Kluwer) en “De Pensioenwet” (SDU) en publiceert regelmatig over diverse pensioenonderwerpen, waaronder vakartikelen. Daarnaast verzorgt hij regelmatig lezingen over actuele pensioenonderwerpen.

Gielink Pensioenrecht Gielink Pensioenrecht