Identificatie

Belasting- en andere adviseurs in de financiële dienstverlening zijn als gevolg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht om hun cliënten op wettelijk voorgeschreven wijze te identificeren. Op grond van deze wettelijke voorschriften is identificatie verplicht; wij zullen u als nieuwe cliënt vooraf vragen om inzage in de vereiste documenten.

Daarnaast is Gielink Pensioenrecht verplicht om een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU Nederland). Daarbij is het in de meeste gevallen wettelijk verboden om de cliënt van deze melding op de hoogte te brengen.

Meer informatie kunt u lezen op www.fiu-nederland.nl